ग्राहकाने हातचलाखी करून कसे दुकानदाराला गंडवले | सीसीटीव्हीत रेकॉर्ड झाल्याने भिंग फुटले