PCMC : गणेश विसर्जनासाठी १०७ ठिकाणी मूर्ती संकलनाची व्यवस्था

PCMC : गणेश विसर्जनासाठी १०७ ठिकाणी मूर्ती संकलनाची व्यवस्था

पिंपरी, ११ सप्टेंबर:- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील गणेश विसर्जनासाठी १०७ ठिकाणी मूर्ती संकलनाची व्यवस्था केली असून सर्व गणेश भक्तांनी या ठिकाणी विसर्जनासाठी मूर्ती द्याव्यात असे आवाहन महापौर उषा उर्फ माई ढोरे व आयुक्त राजेश पाटील यांनी केले.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.विसर्जन ठिकाणी गर्दी होवू नये या साठी सर्व विसर्जन घाट व हौदावर यावर्षी गतवर्षी प्रमाणे कोरोनामुळे निर्बंध आहेत.

पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव हा उत्साही व आनंदी वातावरणात साजरा व्हावा असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.शहरातील विविध भागामध्ये श्री गणेश मूर्ती संकलनाची व्यवस्था महापालिकेने केली असून त्याचे विेधीवत विसर्जन करण्यात येणार आहे असेही महापौर माई ढोरे व आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले.

श्री मूर्ती संकलनासाठी स्वतंत्र सजवलेले रथ तयार केले असून आपल्या नजिकच्या ठिकाणी त्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अ प्रभाग क्षेत्रात १६ ठिकाणी मूर्ती संकलनाची सोय केली आहे.

त्यामधील प्रभाग क्रमांक १० मध्ये १) साई उद्यान संभाजीनगर २) शिव साई उद्यान शाहूनगर,३)पिरॅमिड हॅाल शाहू उद्यान शाहूनगर ४) कापसे उद्यान मोरवाडी

प्रभाग क्रमांक १४-१) विठ्ठल मंदिर आकुर्डी,२) सेंट ऊर्सूला स्कूल प्रवेशद्वार आकुर्डी ३) काळभोरनगर दुर्गे चौक ४) मोहननगर सांस्कृतिक भवन

प्रभाग क्रमांक १५-१) गणेश तलावाजवळ प्राधिकरण २) नियोजित महापौर निवास मैदान सेक्टर २७ प्राधिकरण ३) खान्देश मित्र मंडळाजवळ काचघर चौक प्राधिकरण

४) पांडूरंग बुवा काळभोर सभागृहाजवळ आकुर्डी

प्रभाग क्रमांक १९- १) पिंपरी भाजी मंडई पार्किंग जवळ २) एम्पायर इस्टेट उड्डाणपूलाखाली ३) मदर टेरेसा उड्डाणपूल हॅाटेल इगल जवळ लिंक रोड चिंचवड व ४) सुंदरबन जवळ सुदर्शननगर चिंचवड

ब प्रभागातील १५ ठिकाणे-प्रभाग क्रमांक १६-१) पंचशील चौक किवळे २)मुकाई चौक ३) जाधवघाट रावेत ४) नेटके कॅार्नर विकासनगर किवळे

प्रभाग क्रमांक १७-१)प्रेमलोक पार्क जवळ २) हनुमान स्वीट जवळ बिजलीनगर

३) चिंतामणी चौक वाल्हेकरवाडी

४) शिवाजी चौक वाल्हेकरवाडी

५) गुरूमैय्या शाळेजवळ चिंचवडेनगर

प्रभाग क्रमांक १८-१) केशवनगर घाट २) चिंचवड हॅाटेल रिव्हरविव्ह जवळ पवना नदी घाट ३) धनेश्वरमंदिराजवळ चिंचवडगाव

प्रभाग क्रमांक २२-१) स्मशानभूमी घाट काळेवाडी २) इंद्रप्रस्था कॅालनी अयप्पा मंदिर रोड काळेवाडी ३) ज्योतिबा उद्यान काळेवाडी

क प्रभागात १० ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रभाग क्रमांक २-१) चिखलीगावठाण स्मशानभूमी घाट हॅाल

२) मोशी इंद्रायणीनदी घाट

प्रभाग क्रमांक ६-१) अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहासमोरील मैदान भोसरी २) बाबा आनंद मंगल कार्यालयाजवळ धावडेवस्ती ३) महादेवमंदिरा मागे चक्रपाणी वसाहत ४) सदगुरूनगर महादेवमंदीरा जवळ गुळवेवस्ती कॅार्नर

ड प्रभाग १३ ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रभाग क्रमांक २५-१)मनपा शाळा पुनावळे २)ताथवडे शाळा ३)मनपा शाळा वाकड चौक वाकड ४) मनपा शाळा भूमकर वस्ती वाकड ५) विनोदेवस्ती खाण

प्रभाग क्रमांक २६-१)मनपा शाळा पिंपळे निलख २) विद्याविनय निकेतन विद्यालय विशालनगर पिंपळे निलख ३)मनपा शाळा कस्पटेवस्ती वाकड

प्रभाग क्रमांक २८-१)दत्तमंदिराजवळ पवनानदीलगत पिंपळे सौदागर

प्रभाग क्रमांक २९-१)मनपा माध्यमिक विद्यालय जुनी इमारत पिंपळे गुरव २) बीआरटीएस पार्किंग कल्पतरू सोसायटीजवळ पिंपळेगुरव ३) बुद्धविहाराजवळ सृष्टी चौक पिंपळे गुरव ४) रामकृष्ण मंगल कार्यालय पिंपळे गुरव

इ प्रभाग १३ ठिकाणी व्यवस्था केली आहे.प्रभाग क्रमांक ३-१) मोशी गावठाण कमानीजवळ २) चऱ्होली घाटाजवळ इंद्रायणी नदी ३) अलंकापूरम तापकीर चौक वडमुखवाडी ४) डूडूळगाव घाट

प्रभाग क्रमांक ४-१) डोळस मैदान दिघी गावठाण २) भारतमातानगर दिघी प्रभाग क्रमांक ५-१)सखुबाई गवळी उद्यानाजवळ भोसरी ४) डॅा आंबेडकर उद्यान भोसरी ३) गंगोत्री पार्क. प्रभाग क्रमांक ७-१) बापूजी बुवा चौक भोसरी २)पीएमटी चौक भोसरी ३) अग्नीशमन केंद्राजवळ भोसरी ४) पीसीएमटी चौक गव्हाणेवस्ती भोसरी

फ प्रभागात ११ ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.प्रभाग क्रमांक १-१) इंद्रप्रस्थ गार्डन जवळ पाटील नगर चिखली गावठाण

प्रभाग क्रमांक ११-१) पूर्णानगर खाण २)मनपा शाळा म्हेत्रे वस्ती प्रभाग क्रमांक १२-१)एकता चौक रूपीनगर २)तळवडे-निघोजे पूलाजवळ तळवडे ३) मनपा शाळेजवळ तळवडे गावठाण

४) सहयोगनगर गवळीशाळा रूपीनगर ५) टॅावर लाईन तुळजाभवानी मंदिर ताम्हाणेवस्ती प्रभाग क्रमांक १३-१) प्रबोधनकार ठाकरे मैदान यमुनानगर २)मधुकरराव पवळे क्रीडांगण निगडी

प्रभाग क्रमांक ११- लोहमार्ग पोलीस वसाहत कृष्णानगर

ग प्रभाग -प्रभाग क्रमांक २१-१)डिलक्स चौक पिंपरी २)वैभवनगर सोसायटी बाजूची जागा पिंपरी ३) कर्मवीर भाऊराव पाटील शाळा पिंपरी वाघेरे प्रभाग क्रमांक २४-१) थेरगाव गावठाण पोलीस चौकी मागे

२) कैलासनगर बहुउद्देशीय इमारत समोर

३) बारणे कॅार्नर पवारनगर चौक

प्रभाग क्रमांक २४-१)केजूदेवी घाट दत्तनगर थेरगाव २) स न २२ खेळाचे मैदान समोर बनदेवनगर

३) गणेशनगर गणपतीमंदिरासमोर थेरगाव

४) संतोष मंगल कार्यालयासमोर संतोषनगर थेरगाव

प्रभाग क्रमांक २७-१)छत्रपती चौक कुणाल हॅाटेल रस्ता रहाटणी २) महादेव मंदिर रहाटणी ३) छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मनपा शाळेजवळ रहाटणी

ह प्रभागात १६ ठिकाणी व्यवस्था केली आहे

प्रभाग क्रमांक २०-१) ह क्षेत्रीय कार्यालय कासारवाडी

२) एपीजे अब्दुल कलाम उद्यान महेशनगर ३)आरोग्य कार्यालय गोल मंडई संततुकारामनगर ४)बी डी किल्लेदार उद्यान वल्लभनगर

प्रभाग क्र ३०-१) ह क्षेत्रीय कार्यालय कासारवाडी २) का मीनाताई ठाकरे शाळा फुगेवाडी ३) हुतात्मा भगतसिंग विद्यालय दापोडी ४) मनपा पाण्याची टाकी आवार गणेशनगर दापोडी

प्रभाग क्रमांक ३१-१) बॅडमिंटन हॅाल पीडीडब्ल्यू ग्राऊंड सांगवी

२) काळूराम जगताप बॅडमिंटन हॅाल पिंपळेगुरव ३) निळू फुले नाट्यगृह पिंपळे गुरव ४) मनपा शाळा पिंपळे गुरव

प्रभाग क्र ३२-१) अहिल्यादेवी होळकर शाळा जुनी सांगवी २)बाळासाहेब शितोळे जलतरण तलाव जुनी सांगवी

३)मल्हार गार्डन हॅाल नवी सांगवी

४) बालाजी लॅान्स मुळा रोड जुनी सांगवी