खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना नाटक बंद पाडण्याची धमकी