माझी कविता : विसरु नकोस ताई तू

माझी कविता : विसरु नकोस ताई तू

यशवंत कण्हेरे

विसरु नकोस ताई तू । त्या जिजाऊ मातेला ।।

जिने छत्रपती शिवाजी राजा निर्माण केला ।।

विसरू नकोस ताई तू । त्या सावित्रीबाई फुलेंना ।।

जिने स्त्री शिक्षण स्वातंत्र्याचा लढा येथे दिला ।।

विसरू नकोस ताई तू । इंदिराजी गांधींना ।।

जीने आपला देशाचा दरारा जगावर निर्माण केला ।।

विसरू नको ताई तू । त्या माता सिंधुताई सपकाळंना।।

जीने जगन्मातेचा सन्मान येथे मिळविला ।।

ताई तू माया आहेस, छाया आहेस । आहेस तू जगनिर्माती ।।

जागतिक दिनानिमित्त नव्हे तर । नित्य आदर करतो तुझ्या प्रति।।